پاسخ به : اطلاعات نژادهای زنبور عسل

صفحه نخست انجمن ها انجمن زنبورعسل اطلاعات نژادهای زنبور عسل پاسخ به : اطلاعات نژادهای زنبور عسل

#13505
salehi954
مشارکت کننده

زنبور عسل شرقی یا هندی یا Apis cerana F. or Apis indica

زنبور عسل هندی

این گونه زنبور عسل بسیار به زنبور اروپایی شباهت دارد. حتی بعضی از محققین گونه زنبور عسل هندی را یک زیر گونه زنبور عسل اروپایی می دانند. ولی محققین دیگر این دو گونه را کاملاً از یکدیکر متمایز می دانند. زنبور عسل هندی از نظر جثه کمی کوچک تر از زنبور عسل اروپایی است ولی بیشتر با شرایط آب و هوایی گرم و خشک سازش یافته است.