پاسخ به : همه ی سوالات و مشکلات درباره گاو

صفحه نخست انجمن ها انجمن دام همه ی سوالات و مشکلات درباره گاو پاسخ به : همه ی سوالات و مشکلات درباره گاو

#13526
drsafavi
مشارکت کننده

پرورش گاو و مهم ترین نکاتی که اطلاع از آنها الزامی است

بیماری گاو
درجه حرارت طبیعی بدن یک گاو در صحت و سلامت در حدود 39الی38 درجه سانتی‌گراد است و تنها درحالت مریضی درجه حرارت بدنش صعود می‌کند در این هنگام ما میبایست گاو بیمار را از گله جدا نموده و جهت مداوای آن اقدام نماییم.

مشخصات عمومی که نشان دهنده بیماری گاو می باشد عبارتست:
خشک بودن پوزه گاو
پوست خشک وخشن
عدم انعکاس نسبت به صداها
نوع ژنتیک و اصلاح نژاد دامی
بهره مندی و پیروزی در اجرای برنامه ژنتیکی و همچنین اصلاح نمودن نژاد دام مشروط بر داشتن اطلاعات کافی و درست مرتبط به هر راس از دام می‌ گردد بنابراین قاعده بازشناخت ماهیتی گاو می شود یکی از اصلی ترین دست اندرکاران شالوده به بیانی دیگر ژنتیک واصلاح نژاد باشد همچنین بازشناخت ماهیت دام‌ها یک گزینه از واجبات مدیریت روزمره در گله می باشد و تفکیک ماهیت در مسائلی اعم از:

رکوردگیری گاوها
ثبت کردن نتایج
تشخیص دادن فحلی
شیردوشی ها
تغذیه و برنامه‌های بهداشتی و..

گاو

بهداشت دامی در پرورش گاو
از نشانه های یک دامپرور حاذق این می باشد که به نظافت پستان‌ها وشیر به دست آمده از آن دقت لازم را نماید و همچنین به خوبی از تفاوت پستان‌های متورم از پستان‌های سالم آگاه باشد به نحوی‌که پیش از آنکه پستان‌ها از فعالیت بیفتند آن هارا مداوا نماید از کارهای دیگری که باید یک گاودار به آن توجه نماید گندزدایی کردن منسجم جایگاه سکونت گاوها و تاسیس حوضچه‌هایی جهت ضدعفونی پیش درب ورودی هر کدام از حیوانات و تمامی ورودی‌های یگر تاسیسات گاوداری گاودار بااین کار می تواند تاقسمتی از سرایت پاره ای از آلودگی‌ها جلوگیری بعمل اورد، از خصوصیات دیگر یک دامپرور ماهر گرفتن آزمایشات تست توبرکولین (سل) وتست بروسلوز (بچه‌اندازی مسری) گاوهای خود می باشد به این دلیل که این دوبیماری همانند موریانه ای اساس و قاعده ی گاوداری را دچار دگرگونی می‌سازد.

تغذیه در پرورش گاو
اصلی ترین بخش در پرورش گاو رساندن خوراک مناسب به دام می باشد. ( 70% هزینه‌های دامپروری مرتبط با این بخش می باشد.) در آخر موفقیت و یا شکست در امر دامپروری به زکاوت و نوع برنامه‌ریزی وباریک بینی در این قسمت باز می گردد، بنابراین هرگونه دامی در هر وهله از نموی فیزیولوژیکی خود نیازمندی‌های غذایی ویژه مختص به خویش را دارا می باشد. بعنوان مثال جیره های مهمی از قبیل:

جیره‌هایی برای نگهداری
جیره‌های زمان تولید (شیردهی)
جیره مختص به آبستنی
جیره مختص به زمان خشکی گاو
برای یک گاوشیری نسبت علوفه آن به کنسانتره 60به 40 می باشد به عبارتی 60% علوفه و40% کنسانتره. منتها برای گاو پرواری و یا یک گوشتی این نسبت بالعکس و به صورت 40به 60می باشد به عبارتی 40% علوفه و60% کنسانتره. لذا با اگاهی از این مطلب میتوانیم به نتیجه درستی نایل شویم.

افزایش تولیدات دامی درون یک گله به دو صورت اجرا شدنی می باشد:
ازدیاد مقیاس واحد های دامی درون گله ها به بیانی دیگر توسعه ظرفیت های دامی
که این نوع از کار نیاز به سرمایه‌گذاری های افزون تر جهت تاسیسات، ابتیاع ابزار کار و ماخذ خوراکی زیاد تری می‌باشد بنابراین با تدقیق به نقصان زمین جهت کاشت علوفه و چشم و هم چشمی دام با انسان درباره فراورده های غله‌ای، در نتیجه ازدیاد تعدید دام در گله غیر منطقی به نظر می رسد

استکثار توالد در مقابل هر راس دام به عبارتی افزایش عملکرد تولیدات دام
این روش مستلزم سه گونه از عوامل حائز اهمیت میباشد این عوامل عبارتست از:

بهداشت دامی
تغذیه دامی
سازه های ژنتیکی وبر طرف نمودن نژاد دام