پاسخ به : معرفی نژاد گاو شیری

صفحه نخست انجمن ها انجمن دام معرفی نژاد گاو شیری پاسخ به : معرفی نژاد گاو شیری

#13599
dam.iran75
مشارکت کننده

نژاد گاو ایرشایر

گاو ایرشایر نژادی مقاوم است که می توانند با انواع شرایط تطبیق پذیری خوبی پیدا کند. از لحاظ میزان شیر تولیدی این نوع از نژادهای گاو شیری در رده ی بین گاو هلشتاین و جرسی قرار می گیرد . گاوهای ایرشایر وزن و اندازه متوسط دارند. و رنگ این نژاد سفید و قرمز است که در طول قرن اخیر بسیار مورد توجه دامداران کشور آمریکا برای پرورش قرار گرفته است و اصلاحات ژنتیکی خوبی نیز بر روی آن برای افزایش بهره وری صورت گرفته است.

میزان شیر تولید : ۷۸۳۰ کیلوگرم در سال

وزن : ۶۰۰ کیلوگرم

کشور : اسکاتلند

ویژگی : گاو ایرشایر نژادی قوی و پربازده است

نژاد ایرشایر