فروشگاه مجله علمی داد و ستد دانشنامه بپرس همکاری با دام پخش تماس با ما درباره ما تعرفه تبلیغات
نقش دما واهمیت کنترل آن در حفظ سلامتی جوجه ها در بدو ورود به سالن پرورش طیور
نقش دما واهمیت کنترل آن در حفظ سلامتی جوجه ها در بدو ورود به سالن پرورش
پرندگان جزو حیوانات خونگرم میباشند و این بدین معنا ‌است که مانند سایر پستانداران، قادرند دمای بدن خود...
5 سال قبل