دکتر احمد روغنی

نام: احمد

نام خانوادگی: روغنی

مدارک تحصیلی: دکترای دامپزشکی از دانشگاه شیراز

عنوان پایان  نامه : بررسی میزان  آلودگی کریپتوسپوریدیایی در بره های شیراز و حومه

سابقه کار:

  • دامپزشک معین طیور استان اصفهان و عضو کمیته تخصصی طیور اداره کل دامپزشکی استان اصفهان
  •  ۲۲ سال فعالیت در زمینه مدیریت  فارمهای طیورگوشتی و تخمگذار در استان اصفهان
  • ۲۲ سال فعالیت در زمینه  جیره نویسی فارمهای طیور گوشتی و تخمگذار
  • ۲۲ سال فعالیت در زمینه درمان بیماریهای دام
  •  ۳ سال بعنوان دامپزشک فارم  ۵۰۰۰ راسی پرورش گوساله های گوشتی یاقوت کویر اردستان

شماره تماس :

09021551432

09131629372