دکتر مهرداد پناهی

دکتر مهرداد پناهی فارغ التحصیل سال 1376 دکترای دامپزشکی از دانشگاه شیراز هستم .

در سال 1376 فعالیت خودم را با احداث کلینیک دامپزشکی آغاز کردم و تا سال 1380 ادامه داشت سپس فعالیتم را در بیمارستان دامپزشکی ارگ دستان تا سال 1386ادامه دادم.

اواسط سال 86  موفق به تاسیس داروخانه دامپزشکی ایران شدم و هم اینک در آن مشغول میباشم.

تلفن تماس:

09131619365

09021551431