ویدئوها

در این بخش می توانید ویدئوهای دام پخش را مشاهده نمایید:

استرس در گله های طیور – ترکیبات ضد استرس

استرس در گله های طیور (مقدمه)

چرخه بیماری زایی پلاسمودیوم در بیماری مالاریا

نحوه انجام رنگ آمیزی گرم در آزمایشگاه

جمع آوری مرغ ها در مرغداری

استرس در گاه های طیور – استرس تراکم

اسکن رحم باردار در گاو از سن 34 روزگی تا 75 روزگی

انواع تست های میکروبی و تشخیص تفریقی آنها به وسیله آزمایشات بیوشیمیایی

تشخیص تفریقی بیماری های ویرووسی مخاطی در گاو

نحوه سیدر گذاری صحیح در گوسفند

استفاده از شیر نوش های مشترک در پرورش بره

سم چینی اصولی در گوسفند

استفاده از دروازه cow sprayer جهت پاکسازی گاوها از مگس و حشرات موذی

شستشو سالن مرغداری با استفاده از فوم و کف

نشانه های فحلی در بز

 

نحوه انتقال ژن مقاومت باکتریایی ما بین باکتری ها

تشخیص سن در اسب

معاینه کلاسیک غدد لنفاوی در سگ

عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تخم مرغ قسمت دوم

چگونگی شکل گیری یک پاسخ ایمنی هومورال

روش انجام بیحسی اپیدروال در گاو همراه با انیمیشن

خونگیری بدون بی حسی از ورید دم در Rat

شیر دوشی رباتیک و تمام اتوماتیک در گاوداری

چگونگی ایجاد یک پاسخ التهابی

عوامل موثر بر کمیت و کیفیت تخم مرغ قسمت اول

بررسی بیماری کتوز در گاوهای شیری

خونگیری از ورید وداج در گوسفند

نحوه صحیح کاربرد داروی فوماژیلین در بیماری نوزا