بازخورد درباره این کالا

توكسين بايندر يونيك

0 نفر
  •  توليد كننده::شركت BV Chemical FF هلند داراي گواهي GMP
  • بسته بندي::پاكت سه اليه 25 كيلوگرمي
  • تاريخ انقضاء::24 ماه پس از توليد
  • شرايط نگهداري::در مكان خشك، خنك و دور از نور آفتاب نگهداري شود.

برای اطلاع از قیمت با شماره 09135961724 تماس بگیرید

محصولات مرتبط

نقد و بررسی تخصصی توكسين بايندر يونيك

موارد مصرف: جاذب سموم قارچي در مخلوطهاي خوراكي و خوراك دام، طيور و آبزيان
 گروه دارويي: افزودني خوراك
مواد تشكيل دهنده:
– هيدرات سديم كلسيم آلومينيوم سيليكات
– مخمر غيرفعال و عصاره مخمر(ساكارومايسس سرويزيه)
– كلسيم پروپيونات
– اسيد سيتريك
– اسيد فسفريك
– تركيباتي با منشاء گياهي
– آنتي اكسيدان
مكانيسم عمل:
آلودگیهاي قارچي دان و خوراك كه متابوليت ثانويه قارچها ميباشد به دو دليل حائز اهميت هستند. در مرحله اول به دليل ايجاد رسميت بالا(مايكو توك سين) كه معمولاٌ با
علكلينيكي ايجاد مسموميتهاي مزمن و يا تحت حاد ميكنند كه در نتيجه موجب افزايش ضريب تبديل و كاهش توليد ميگردند. همچنين كاهش توليد گوشت، شير
و تخم مرغ و كاهش ايمني و در نتيجه م ستعد شدن به انواع بيماريها و يا كاهش اثر واك سنها از جمله ديگر اثرات م ضر آلودگيهاي قارچي پنهان ميبا شند. در مرحله دوم
عدم حذف اين قارچها از دان و تجمع آنها در توليدات شير و گوشت و تخم مرغ براي مصرف كنندگان نهائي كه ما انسانها ميباشيم ايجاد خطر سرطان ميكنند. تركيب
سيليكات آلومينيوم، كل سيم و سديم هيدراته فعال كه با ا ستفاده از روشهاي دكانتوره، سانتريفيوژ و خالص سازي به ذرات كوچكتر با ظرفيت جذب بسيار
بالاتر كه در ايران اين فرآوري بر روي منابع موجود صورت نگرفته است، منابع موجود داخلي متاسفانه داراي تبادل كاتيوني بااليي بوده كه اين موضوع منجر به هدر رفت و
دفع برخي از مواد مغذي در دستگاه گوارش مي شود اصالاح شده است. بدليل باردار بودن ساختار اين محصول (دو قطبي بودن) در جهت خنثي نمودن بار ساختار خود با
عناصر باردار ايجاد باند نموده و آنها را از دسترس بدن خارج ميكنند. اين مواد با ايجاد سطح تماس فعال بالا و ايجاد بار الكتريكي، باعث جذب سموم قارچي شده و بدون
اثر از دستگاه گوارش دفع ميگردند، هرچه اين مواد بتوانند سطح فعاليت بيشتري داشته باشند و بار الكتريكي بيشتري توليد كنند كارايي آنها در جذب سموم قارچي افزايش
مييابد.جذب سموم قارچي در اين توك سين بايندرها به بار مولكولي و وزن ذرات بستگي دارد. در واقع توك سين بايندرهاي رسي بر اساس حفراتي كه دارند هر مادهاي را
كه شبيه ساختار حفرههاي شان با شد و بر ا ساس برخورد با آنها به دام مياندازند كه ساختار اين حفرهها خيلي شبيه به ساختار آفالتوك سينها ميباشد. از سوي ديگر مخمر
غيرفعال و عصااره مخمر(ساكارومايساس سارويزيه)كه در اين محصاول موجود ميباشاد شامل پلي ساكاريدهاي نوير گلوكان و مانان و همچنين پروتلين و ليتيد هساتند.
بتاگلوكان به دليل ساختار مارپيچ گونه خود و زنجيرههاي جانبي (3 – 1 و 6 – 1 )به شكل گستردهاي به سموم قارچي مانند زرالنون، داك سي نيوالنول و آفالتوك سين B1 با
پيوندهاي هيدروژني و واندروالس متصل شده و موجبات دفع آنها را فراهم مينمايد. مانان اليگو ساكاريد به عنوان سوب سترا و منبع انرژي الكتوبا سيلوسها و يك جايگاه
رقابتي پيوند دهنده براي باكتريهاي گرم منفي ميباشند، كه باعث كاهش كلونيزه شدن اين باكتريهاي بيماريزا و در نتيجه افزايش فلور مفيد روده شده و افزايش جذب مواد
غذايي به دليل تقويت پرزها (ويليها) و بهبود ساختار روده را در پي دارد. اسيدهاي آلي و نمكهاي آنها از فساد مواد غذايي جلوگيري نموده و از غذا در برابر ميكروبها
محافظت مينمايد. كلسيم پروپيونات نمك پروپيونيك اسيد ميباشد كه بعنوان نگهدارنده عمل ميكند و باعث نابودي و انهدام كتكها ميشود. اسيدهاي آلي و نمك آنها
در روده با ورود به داخل سلول باكتري موجب قطع و شكستگي در غشااء باكتري شاده و نشات پذيري غشااء باكتري را افزايش داده و با تجزيه در داخل باكتري pH درون
باكتري را كاهش و موجب تجمع آنيونهاي سمي در داخل باكتري شده كه بدين وسيله موجب از بين رفتن باكتريهاي حساس به pH ميشود. آنتي اكسيدان موجود در اين
محصول با جلوگيري از اثرات مخرب راديكالهاي آزاد بر اسيدهاي آمينه ضروري، كاروتينوئيدها و ويتامينها در دستگاه گوارش موجبات بهبود فرايند جذب اين مواد را ايجاد كنند
و همچنين از پراكسيداسيون ليتيدي كه در حضور مايكوتوكسينهاي مانند اكراتوكسين A ،توكسين تي-2 و دون اتفاق ميافتد جلوگيري كرده، مانع از آسيب به مواد مغذي ضروري
ميشود و از سلولها در برابر اك سيداسيون توسط راديكالهاي آزاد محافظت كرده تركيبات با منشاء گياهي و عصارههاي گياهي مانند رزماري، بوته خار مريم و آرتي شو كه در
اين محصول به كار رفته داراي خواص آنتي اكسيداني، سم زدايي از اندامها، ضد التهابي، بهبود سنتز پروتلين و فعاليت ضد فيبروتيك داشته كه موجب بهبود و بازيابي عملكرد
كبد، پانكراس، طحال و كليه ميشوند.
 مزايا:
1 .جذب و اتصال به مايكوتوكسينها و حذف آنها
2 .پيشگيري از تنشهاي اكسيداتيو
3 .كاهش سركوب سيستم ايمني
4 .بازگرداندن و بهبود عملكرد ارگانهاي بدن (كليه ها، كبد، پانكراس)
5 .محافوت از مواد غذايي در برابر قارچها و مايكوتوكسينها
6 .افزايش فعاليت سلولهاي فاگوسيت كننده
7 .تكثير و افزايش جمعيت باكتريهاي مفيد روده
8 .بهبود ايمني سلولي
9 .بهبود ضريب تبديل
10 .بهبود عمومي رشد و توليد

 

شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید