بازخورد درباره این کالا

ضدعفونی کننده ox-virin

0 نفر

برای اطلاع از قیمت با شماره 09135961724 تماس بگیرید

محصولات مرتبط

نقد و بررسی تخصصی ضدعفونی کننده ox-virin

ضدعفونی کننده طیور منحصربه فرد موثر بر علیه باکتریها، قارچها، ویروسها، جلبکها، تک یاختهها، اووسیت کوکسیدیا و سایر انگلها موادتشکیل دهنده : هیدروژن پراکساید 25 ،%پراستیک اسید 5 ،%استیک اسید 8%

ترکیب:

هیدروژن پراکساید 25 ،%پراستیک اسید 5 ،%استیک اسید 8 %به همراه هسته منحصر به فرد OX جهت پایداری محصول

مکانیسم اثر:

پراکسیدهیدروژن یک اکسیدکننده قوی است که بر روی تمام میکروارگانیسمها موثر بوده و باعث از بین رفتن آنها میشود. پراستیک اسید و استیک اسید با شکستن اتصاالتH-S -و S-S -و اکسیداسیون دیواره خارج سلولی میکروارگانیسمها باعث افزایش نفوذپذیری دیواره سلولی میشوند، این ماده به ترکیبات ضروری سلول مثل لیپیدها، پروتئینها و DNA حمله کرده و سیستم آنزیمیسلول را به صورت غیرقابل برگشتی از کار میاندازند که این امر باعث انهدام میکروارگانیسمها میشود. پراستیک اسید بعنوان یک عامل اکسیدکننده باعث اکسیدشدن پیوندهای سولفوری موجود در پروتئینها، آنزیمها و سایر متابولیتها میگردد که در نهایت عملکرد غشای سلولی مختل شده و دیواره سلولی تخریب میشود. پراستیک اسید با دارا بودن خاصیت تخریب پروتئینها، توانایی از بین بردن اسپورها را نیز دارد. این محصول یک ضدعفونی کننده قوی با طیف اثر وسیع بر علیه ویروسها، باکتر یها، قارچها و اسپورها، جلبک ها، تک یاختهها، اووسیت کوکسیدیا و سایر انگلها میباشد.

توکسین بایندر زیروتوکس

ویژگیهای منحصر به فرد VIRIN-OX:

ضدعفونی وسیع الطیف و سریع االثر با اثر بر طیف گسترده ای از میکروارگانیسمها، شامل: باکتریها، قارچها، ویروسها، جلبکها، اسپور باکتریها، اووسیست کوکسیدیاها و تک یاخته ها.عدم مشاهده مقاومت میکروبی به دلیل مکانیسم عمل این ضدعفونی در از بین بردن میکرو ارگانیسم ً ها و متعاقبا عدم نیاز به چرخش و جابجایی مواد ضدعفونی کننده.فاقد ترکیبات سمیو سرطان زا برای انسان و حیوان و 100 درصد قابل تجزیه در محیط. بدون اثر خورندگی در دوز مصرفی. اثر بخشی در طیف گسترده دمایی. VIRIN-OX برخالف بسیاری از مواد ضدعفونی کننده مانند ترکیبات چهارظرفیتی آمونیوم و کلره که در دماهای پایین تر از 10 درجه سانتیگراد اثر بخشی آنها بطور قابل توجهی کاهش مییابد ) که این امر می تواند در برنامههای قرنطینه و ضدعفونی بخصوص در فصول سرد اختالل ایجاد نماید( میتواند در طیف گسترده دمایی عمل نماید. قابل استفاده در حضور دام و پرنده بصورت اسپری با دوز پیشنهادی. قابل استفاده جهت ضدعفونی استخرهای پرورش ماهی در عدم حضور ماهی قابل استفاده در جوجه کشی جهت ضدعفونی سالن و تخم مرغهای هچری قابل استفاده در حوضچه های ورودی ضدعفونی بدلیل پایداری و آهسته آزاد شدن (تجزیه شدن) محصول متعاقب وجود هسته منحصر بفرد OX موثر بودن حتی در حضور مواد آلی. بسیاری از ترکیبات ضدعفونی کننده رایج در حضور مواد آلی قدرت ضدعفونی کنندگی خود را از دست داده و یا درآن کاهش قابل مالحضهای ایجاد میگردد، این امر در ضدعفونی مرغداریها و دامداریها به دلیل وجود آلودگی و حضور بسیار مواد آلی مانند مدفوع و ترشحات حیوانات میتواند مانع انجام عمل ضدعفونی این دسته از ضدعفونی کنندها گردد، خوشبختانه ضدعفونیVIRIN-OX حتی در حضور مواد آلی قادر به انجام عملکرد خود در از بین بردن طیف گسترده ای از میکروارگانیسمها میباشد. اثر بخشی در طیف گسترده PH و سختی باالی آب، متاسفانه فراهم نمودن آب با کیفیت مناسب، در بسیاری از مناطقً ایران حتی جهت مصارف آشامیدنی نیز دشوار بوده که این امر متعاقبا باعث کاهش اثر بخشی بسیاری از مواد ضدعفونی کننده میگردد. ضد عفونی کننده VIRIN-OX با توجه به ترکیب آن قادر است که در طیف گسترده ای از PH و سختی آب عملکرد ضدعفونی کننده خود را حفظ کند.

ضدعفونی کننده طیور
 

مزایای VIRIN-OX در از بین بردن بیوفیلم و رسوبات در سیستم آبخوری ولوله ها:

رسوب بقایای داروها و ویتامینها از یک سو، اکسیژن و مواد ضروری جزئی موجود در آب از سوی دیگر، محیط مناسبی را برای رشد میکروبها در جدار لوله ها و تاسیسات انتقال آب ایجاد میکند. رشد و تکثیر این میکروبها باعث تشکیل یک الیه چسبنده و حفاظت کننده میکروبی بنام بیوفیلم میشود و به مرور زمان و با هر بار مصرف افزودنیها و حتی داروها برضخامت آن افزوده میگردد. وجود بیوفیلم سبب خوردگی و پوسیدگی تجهیزات،آلودگی و حتی تغییر طعم آب، کاهش اثر واکسنهای آشامیدنی، کاهش جذب داروها، ویتامینها و سایر مواد افزودنی، اختلال در جریان آب در درون لوله ها و انسداد و گرفتگی آنها میشود. ترکیب VIRIN-OX به دلیل وجود فرموالسیون ویژه آن و حضور آب اکسیژنه، پراستیک اسید و استیک اسید قادر به از بین بردن و زودن موثر بیوفیلم و رسوبات در لولهها می ً باشد و متعاقبا باعث عملکرد بهتر، داروها، ویتامینها واکسنها و افزایش بهداشت و سلامت آب مصرفی در مزرعه میگردد.
اثر بخشی در برابر میکرو ارگانیسمها اثر بخشی بر طیف گسترده ای از ویروسهای پوشش دار و بدون پوشش، شامل: عوامل بیماریهای آنفوالنزا، سندرم افت تولید تخم مرغ، گامبورو، نیوکاسل، برونشیت عفونی، کم خونی عفونی ماکیان، طاعون گاوی، تب برفکی و غیره. اثر بخشی در برابر طیفگسترده ای از باکتریها شامل: عوامل بیماریهای کلی باسیـلوزیس، مایکوپالسموزیس، آنتریت نکروتیک، کمپیلو باکترویوزیس، سالمونلوزیس و غیره.اثر بخشی بر علیه قارچها: شامل عوامل کاندیدیوزیس (کاندیدیاآلبیکنس) و آسپرژیلوزیس (آسپرژیلوس نایجر).اثر بخشی بر علیه اووسیستها: شامل ایمریاهای عامل کوکسیدیوزیس و کریپتوسپوردیدم پارورم. دوزاژ و روش مصرف قبل از استفاده از محصول، رقت الزم تهیه گردد. از مصرف همزمان VIRIN-OX با واکسنهای زنده، آنتی بیوتیکها و مولتی ویتامینها خودداری شود

ضدعفونی کننده طیور
 
شما هم می توانید در مورد این کالا نظر بدهید

برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

افزودن نظر جدید