فروشگاه مجله علمی داد و ستد دانشنامه بپرس همکاری با دام پخش تماس با ما درباره ما تعرفه تبلیغات
کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل زنبور عسل
کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل
کنه واروآ مهمترین آفت زنبور عسل اندرسون و ترومن ، 2000 کنه واروآ با چسبیدن به بدن زنبور...
5 سال قبل
آفت لارو موم خوار در کندوی دارای زنبور زنبور عسل
آفت لارو موم خوار در کندوی دارای زنبور
آفت لارو موم خوار در کندوی دارای زنبور مراحل رشد: اين پروانه داراي ۴ مرحله رشد است شامل...
5 سال قبل
بررسی و کنترل بیماری نوزما در زنبور عسل زنبور عسل
بررسی و کنترل بیماری نوزما در زنبور عسل
نوزما یکی از بیماری های تک یاخته ای است که امروزه با توجه به خصوصیات فیلوژنیکی، آن را...
5 سال قبل