فروشگاه مجله علمی داد و ستد دانشنامه بپرس همکاری با دام پخش تماس با ما درباره ما تعرفه تبلیغات
مراحل آماده سازی سالن قبل از ورود جوجه طیور
مراحل آماده سازی سالن قبل از ورود جوجه
۱- سمپاشی جهت سوسک بستر و مگس ۲- طعمه گذاری جهت موش و سایر جوندگان مانند موش صحرایی...
5 سال قبل