در رابطه با ضد عفونی انبار دان توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد :

۱- داخل میکسر با جارو و یا پمپ باد تمیز شود و باقیمانده دان جمع آوری شود وسپس داخل میکسر ماده ضد عفونی با غلظت بالا پاشیده شود
۲- گردو خاک و بقایای احتمالی کود و کیسه های خالی دان ،کنسانتره وسایر فرآورده های مصرفی مربوط به دوره قبلی ،از داخل انبار جمع آوری شده و سوزانده شود
۳- در ودیوار و سقف انبار نیز به روش ذکر شده برای سالن ها ضد عفونی گردد.
۴- استفاده از ضدعفونی فرمالین در انبار و به خصوص در زمستان ودر شرایط دمایی زیر ۳۵ درجه سانتیگراد به دلیل عدم آزاد سازی گاز فرمالدئید بی ارزش بوده وجز به هدر دادن سرمایه کارایی دیگری ندارد ((استفاده از فرمالین تنها در صورتی با ارزش است که در شرایط دمایی بالای ۳۰ درجه سانتیگراد و رطوبت بالای ۴۵ درصد استفاده گردد و گاز ایجاد شده حداقل به مدت یک تا دو روز در محل مورد نظر محبوس بماند .))
۵- در صورت باقی ماندن کیسه های پر کنسانتره و ویتامین و غیره از دوره قبلی و قصد استفاده از آنها را در دوره جدید ، حتما سطح بیرونی کیسه آنها را بوسیله یک جاروی دستی ، از گرد و غبار تمیز نموده وسپس با یک ضدعفونی غلیظ سطح آنها را ضد عفونی کنید.
۶- در صورت باقیماندن اقلام دان مانند: ذرت ،سویا و سایر ترکیبات بدون پوشش در انبار و انتقال آنها به دوره بعدی، به غیر از استفاده از روشهای قبلی که برای ضد عفونی بیان گردید حتما و حتما در زمان ساخت دان در دوره بعدی، از ترکیبات ضد عفونی کننده دان و ترکیبات ضد قارچ همراه با دان استفاده نمایید تا احتمال انتقال آلودگی از یک دوره به دوره بعدی اندکی کاهش پیدا نماید .